Oproeping van de gewone en bijzondere algemene vergadering van Gimv op 30 juni 2021 Oproeping van de gewone en bijzondere algemene vergadering van Gimv op 30 juni 2021 Oproeping van de gewone en bijzondere algemene vergadering van Gimv op 30 juni 2021

Oproeping van de gewone en bijzondere algemene vergadering van Gimv op 30 juni 2021

Corporate

Vandaag publiceerde Gimv de bijeenroeping voor een gewone en bijzondere algemene vergadering die zal worden gehouden op 30 juni 2021.

Gelet op de huidige overheidsmaatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van Covid-19 is het momenteel niet mogelijk om een fysieke algemene vergadering te organiseren. Teneinde de gezondheid en veiligheid te kunnen garanderen van haar aandeelhouders, medewerkers en externe dienstverleners, wordt de algemene vergadering daarom op afstand gehouden zonder de mogelijkheid van fysieke deelname.

Gimv nodigt haar aandeelhouders evenwel uit om gebruik te maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan de digitale algemene vergadering via het Lumi AGM+ platform. Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk om schriftelijk deel te nemen (door middel van het stemformulier of de volmacht met steminstructies).

Het is vooralsnog onduidelijk of en in welke mate fysieke deelname aan de algemene vergadering mogelijk zal zijn op 30 juni 2021. Indien een versoepeling van de actuele maatregelen een fysieke deelname van alle aandeelhouders mogelijk zou maken en deze versoepeling door de overheid wordt aangekondigd voor 16 juni 2021, zal de Vennootschap haar aandeelhouders verder informeren over de praktische organisatie middels een persbericht en via haar website (www.gimv.com).

Alle informatie in verband met deze algemene vergadering kan worden geraadpleegd op de website van Gimv: https://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Edmond Bastijns, Chief Legal Officer – Secretaris-Generaal - T +32 3 290 22 03 – edmond.bastijns@gimv.com