Portefeuille bereikt recordniveau in een moeilijk economisch klimaat Portefeuille bereikt recordniveau in een moeilijk economisch klimaat Portefeuille bereikt recordniveau in een moeilijk economisch klimaat

Portefeuille bereikt recordniveau in een moeilijk economisch klimaat

Corporate

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere:

2022 was voor onze bedrijven opnieuw een periode van zware schokken en van zoeken naar nieuwe evenwichten: toelevering, energie, inflatie, skilled teams, rente en financiering, economische vraag. Eens te meer toonden onze bedrijven hun robuustheid en vitaliteit door een sterke omzetgroei (+24% voor het tweede jaar op rij) en een gehandhaafde winstgevendheid (-1,7%) neer te zetten. Dit bevestigt ons vertrouwen in hun stevige fundamenten, hun sterk ondernemerschap en het doorzettingsvermogen van hun management en medewerkers. Na een moeilijk eerste semester vertaalden een effectieve prijspolitiek en kostenbeheer zich in een herstel in de tweede jaarhelft. In deze periode ondersteunden de goede prestaties van onze bedrijven een positief portefeuilleresultaat, waardoor op jaarbasis het rendement van onze platformbedrijven positief bleef.

In het voorbije jaar hebben we onze intensieve investeringsactiviteit verdergezet, wat resulteerde in een recordbedrag aan investeringen van EUR 261mio. We verwelkomden 9 nieuwe bedrijven in onze portefeuille, maar ook het groeimomentum via buy-and-build werd verder versneld met niet minder dan 36 overnames door onze bedrijven. Hierdoor kon de totale investeringsportefeuille worden versterkt tot een recordniveau van meer dan EUR 1,5 miljard, een belangrijke bron van duurzame waardecreatie in de komende jaren. Gecombineerd met onze solide balans laat dit toe om ons dividend van EUR 2,6 per aandeel over het voorbije boekjaar te bevestigen.

Voorzitter Hilde Laga vult aan:

Gimv spant zich in om de prioriteiten op het vlak van duurzaamheid te integreren in de dialoog met onze portefeuillebedrijven om ervoor te zorgen dat ze toekomstbestendig zijn en blijven. Ze kunnen rekenen op Gimv om hen te begeleiden bij het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen.De opname van Gimv in de BEL ESG-index is een publieke erkenning van onze duurzaamheidsvisie en onze ESG-inspanningen.

De resultaten over het boekjaar 2022-23 hebben betrekking op de geconsolideerde cijfers in de periode van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.

Kernpunten

Resultaten

  • Aangehouden sterke omzetgroei bij de portefeuillebedrijven in 2022 (+24%) en een gehandhaafde winstgevendheid (-1,7%) ondanks een sterke inflatoire druk op de kosten (oa. energie, grondstoffen, lonen).
  • Na een moeilijk eerste semester vertaalden een effectieve prijspolitiek en kostenbeheer en een lagere nood aan werkkapitaal zich in een positief portefeuilleresultaat (+50 miljoen EUR) in de tweede jaarhelft. Over het volledige boekjaar bleef het rendement op de platformportefeuille positief (+4,7 miljoen EUR of +0,4%; het totale portefeuilleresultaat bedroeg -1,2 miljoen EUR).
  • Nettoresultaat (deel van de groep): -59,5 miljoen EUR (of -2,2 EUR per aandeel)

Investeringen / Desinvesteringen

  • Een record-investeringsniveau van 260,6 miljoen EUR, gespreid over een 9 nieuwe participaties en een groeiend aantal bijkomende investeringen binnen onze portefeuillebedrijven met 36 add-on acquisities in het voorbije boekjaar 2022-23 in het kader van een verder doorgedreven buy-and-build strategie.
  • Totale opbrengst uit desinvesteringen: 175 miljoen EUR, met een totale gerealiseerde money multiple van 1,8x ten opzichte van geïnvesteerd bedrag.

Balans en portefeuille

  • Aangehouden hoog investeringsritme en een recordaantal acquisities gerealiseerd door de portefeuillebedrijven zorgen voor een verdere groei van de investeringsportefeuille met 5,1% tot een nieuw recordniveau van 1.523 miljoen EUR (geïnvesteerd in 59 bedrijven).
  • Beschikbare liquiditeit op de balans neemt toe ten opzichte van het einde van het eerste semester van het boekjaar 2022-23 tot 194,4 miljoen EUR (350 miljoen EUR gefinancierd met LT-obligaties). Daarnaast beschikt Gimv over 200 miljoen EUR aan niet opgenomen kredietlijnen bij de banken.

Eigen vermogen

  • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1.312 miljoen EUR (of 48,2 EUR per aandeel ten opzichte van 50,4 EUR per aandeel (excl. dividend) per einde maart 2022).

Dividend

  • Voorstel voor een behoud van het dividend van 2,6 EUR bruto (1,82 EUR netto) per aandeel over het boekjaar 2022-23, mits goedkeuring door de algemene vergadering van 28 juni 2023.
  • Uitbetaling in principe via een keuzedividend, wat Gimv in voorkomend geval zal toelaten om de kaspositie te versterken met het oog op de verdere groei van de portefeuille.