Positief resultaat tijdens tweede jaarhelft leidt tot aangroei netto-actiefwaarde tot 43,63 EUR per aandeel - Gimv boekt beperkt jaarverlies niettegenstaande negatieve evolutie financiële markten - Brutodividend stabiel op 2,45 EUR - invoering keuzedivid Positief resultaat tijdens tweede jaarhelft leidt tot aangroei netto-actiefwaarde tot 43,63 EUR per aandeel - Gimv boekt beperkt jaarverlies niettegenstaande negatieve evolutie financiële markten - Brutodividend stabiel op 2,45 EUR - invoering keuzedivid Positief resultaat tijdens tweede jaarhelft leidt tot aangroei netto-actiefwaarde tot 43,63 EUR per aandeel - Gimv boekt beperkt jaarverlies niettegenstaande negatieve evolutie financiële markten - Brutodividend stabiel op 2,45 EUR - invoering keuzedivid

Positief resultaat tijdens tweede jaarhelft leidt tot aangroei netto-actiefwaarde tot 43,63 EUR per aandeel - Gimv boekt beperkt jaarverlies niettegenstaande negatieve evolutie financiële markten - Brutodividend stabiel op 2,45 EUR - invoering keuzedivid

Corporate

De resultaten over het boekjaar 2011-2012 hebben betrekking op de periode van 1 april 2011 tot 31 maart 2012.

Kernpunten (beperkte consolidatie)

Resultaten

 • Nettoresultaat (deel van de groep): -21,9 miljoen EUR (of -0,95 EUR per aandeel)
 • Netto gerealiseerde meerwaarden: 61,3 miljoen EUR
 • Netto niet-gerealiseerde minderwaarden: -88,2 miljoen EUR, voornamelijk als gevolg van de daling van de aandelenkoersen, de hierdoor gewijzigde multiples en (verwachte) nieuwe kapitaalrondes bij venture capital participaties aan lagere waarderingen

Eigen vermogen (per 31.03.2012)

 •  Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 011,3 miljoen EUR (of 43,63 EUR per aandeel)

Dividend

 • Dividend over het boekjaar 2011-2012: 56,8 miljoen EUR, of 2,45 EUR bruto (1,84 EUR netto) per aandeel (mits goedkeuring door de AV van 27 juni 2012). Ter versterking van de verdere groei van Gimv en zijn investeringsactiviteiten zal voor de eerste maal een keuzedividend worden aangeboden.

Balans (per 31.03.2012)

 • Balanstotaal: 1 055,2 miljoen EUR
 • Nettokaspositie: 183,4 miljoen EUR
 • Financiële activa: 845,2 miljoen EUR

Investeringen

 • Totale investeringen (op balans): 171,8 miljoen EUR (52,3 miljoen EUR in het vierde kwartaal). Bijkomende investeringen door de fondsen beheerd door Gimv: 107,6 miljoen EUR (22,9 miljoen EUR in het vierde kwartaal). Totale investeringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 279,4 miljoen EUR (75,2 miljoen EUR in het vierde kwartaal).
 • Voornaamste investeringen: ActivePath, Ebuzzing, Endosense, ExpertPhoto, GreenPeak, Made in Design, Oldelft Ultrasound, PinguinLutosa, Studiekring, Trustteam, Ubidyne, VCST, Walkro en XL Video.

Desinvesteringen

 • Totale verkoopopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 182,6 miljoen EUR (8,1 miljoen EUR in het vierde kwartaal).  Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen door de fondsen onder beheer : 72,3 miljoen EUR (0,4 miljoen EUR in het vierde kwartaal). Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 254,9 miljoen EUR (8,5 miljoen EUR in het vierde kwartaal).
 • Opbrengsten van de desinvesteringen: 50,7% boven hun waarde in het eigen vermogen per 31 maart 2011, en een multiple van 1,9 versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde.
 • Voornaamste desinvesteringen: De Groot Fresh Group, Innate Pharma, PDC Brush, Plexxikon (nabetaling), Scana Noliko, Tinubu Square en VAG Armaturen.