Record investeringsjaar - Sterk rendement door significante groei van de portefeuillebedrijven en meerwaarden op exits Record investeringsjaar - Sterk rendement door significante groei van de portefeuillebedrijven en meerwaarden op exits Record investeringsjaar - Sterk rendement door significante groei van de portefeuillebedrijven en meerwaarden op exits

Record investeringsjaar - Sterk rendement door significante groei van de portefeuillebedrijven en meerwaarden op exits

Corporate

Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere over de resultaten van het voorbije jaar:“Het voorbije jaar was opnieuw een zeer actief jaar. Met bijna 250 miljoen EUR aan investeringen, verspreid over onze verschillende investeringsplatformen en thuismarkten, werd een record neergezet. Dankzij onze proactieve aanpak, verder opgebouwde expertise, en een heldere formulering van de gezamenlijke waardecreatietrajecten, kunnen we ons steeds meer onderscheiden in een concurrentiële markt.

Hoge strategische interesse in onze participaties liet toe om opnieuw belangrijke meerwaarden te realiseren. Onze portefeuillebedrijven konden de groeiambities vertalen in sterke resultaten, zowel wat betreft omzet als winstgevendheid. Zo slaagden we erin om voor het vierde opeenvolgende jaar een bovengemiddeld portefeuillerendement te realiseren, wat resulteerde in een nettowinst van 107 miljoen EUR.”

Voorzitter Hilde Laga vult aan: “We hebben vertrouwen in de kracht van onze ondernemingen en onze investeringsaanpak, wat toelaat om opnieuw een aantrekkelijk dividend van 2.5 EUR voor te stellen.”

De resultaten over het boekjaar 2017-2018 hebben betrekking op de periode van 1 april 2017 tot    31 maart 2018.

Kernpunten (geconsolideerde cijfers)

 • Opnieuw een zeer actief jaar
  • 12 nieuwe investeringen, 9 exits en een sterke start van 2018
  • Groeiend aandeel van zelf gegenereerde dealflow dankzij een proactieve en gespecialiseerde marktbenadering
  • Een jongere portefeuille met belangrijk groeipotentieel
  • 54 participaties in portefeuille
 • Resultaten voor het vierde jaar op rij ondersteund door sterk portefeuilleresultaat
  • Solide omzet & EBITDA-groei bij de participaties
  • Hoge industriële interesse resulteert in succesvolle exits en belangrijke gerealiseerde meerwaarden
  • Portefeuillerendement voor vierde jaar boven langetermijndoelstelling van 15%

Investeringen

 • Totale investeringen (op balans): 246,2 miljoen EUR (295,3 miljoen EUR inclusief co-investeringsfondsen)

Desinvesteringen

 • Totale verkoopopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 371,1 miljoen EUR (418,0 miljoen EUR inclusief co-investeringsfondsen)
 • Opbrengsten van de desinvesteringen: 42,6% boven hun waarde in het eigen vermogen per     31 maart 2017. Over de volledige looptijd bedroeg de gerealiseerde money multiple van de verkochte platformparticipaties 2,3x hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde.

Resultaten

 • Portefeuilleresultaat: 150,4 miljoen EUR
 • Platformportefeuillerendement van 19,1%
 • Nettoresultaat (deel van de groep): 107,1 miljoen EUR (of 4,21 EUR per aandeel)

Balans (per 31.03.2018)

 • Balanstotaal: 1 356,5 miljoen EUR
 • Investeringsportefeuille: 960,4 miljoen EUR
 • Kaspositie: 380,5 miljoen EUR

Eigen vermogen (per 31.03.2018)

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 274,3 miljoen EUR (of 50,1 EUR per aandeel)

Dividend

 • Stabiel dividend over het boekjaar 2017-2018: 2,50 EUR bruto (1,75 EUR netto) per aandeel (mits goedkeuring door de algemene vergadering van 27 juni 2018)
 • Net zoals het voorbije boekjaar, wordt opnieuw geopteerd voor een 100% cashdividend