Recorddesinvesteringen leiden tot een uitstekend halfjaarresultaat van 85,1 miljoen EUR - Aanhoudend belangrijk investeringsritme met 8 nieuwe investeringen - Netto-actiefwaarde stijgt op 6 maanden met 7,3% (46,84 EUR per aandeel) Recorddesinvesteringen leiden tot een uitstekend halfjaarresultaat van 85,1 miljoen EUR - Aanhoudend belangrijk investeringsritme met 8 nieuwe investeringen - Netto-actiefwaarde stijgt op 6 maanden met 7,3% (46,84 EUR per aandeel) Recorddesinvesteringen leiden tot een uitstekend halfjaarresultaat van 85,1 miljoen EUR - Aanhoudend belangrijk investeringsritme met 8 nieuwe investeringen - Netto-actiefwaarde stijgt op 6 maanden met 7,3% (46,84 EUR per aandeel)

Recorddesinvesteringen leiden tot een uitstekend halfjaarresultaat van 85,1 miljoen EUR - Aanhoudend belangrijk investeringsritme met 8 nieuwe investeringen - Netto-actiefwaarde stijgt op 6 maanden met 7,3% (46,84 EUR per aandeel)

Corporate

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere over de resultaten van het voorbije halfjaar:“Het afgelopen halfjaar slaagden we er opnieuw in de vruchten te plukken van de waardecreatie binnen onze bedrijven. Dit vertaalde zich in een historisch bedrag aan desinvesteringen en in een portefeuille die goed op weg is om voor het derde opeenvolgende jaar een bovengemiddelde return neer te zetten. Daarnaast werd het investeringsritme van vorig jaar doorgetrokken met acht nieuwe participaties.”

De resultaten over de eerste helft van het boekjaar 2016-2017 hebben betrekking op de periode van 1 april 2016 tot en met 30 september 2016.

Kernpunten (geconsolideerde cijfers)

 • Resultaten voor het 3e jaar op rij ondersteund door sterk portefeuilleresultaat

  • Positieve omzet & EBITDA-groei bij 2/3 van de participaties

  • Recorddesinvesteringen met zeer mooie meerwaarden

  • Nettorendement op eigen vermogen van 7,3% (op 6 maanden)

 • Aanhoudend belangrijk investeringsritme

  • 8 nieuwe investeringen

  • 52 participaties in portefeuille

  • Liquiditeitspositie = kwart van de balans

Resultaten

 • Nettoresultaat (deel van de groep): 85,1 miljoen EUR (of 3,35 EUR per aandeel)

 • Gerealiseerde nettomeerwaarden: 71,8 miljoen EUR

 • Niet-gerealiseerde nettomeerwaarden: 14,5 miljoen EUR

Eigen vermogen (per 30.09.2016)

 • Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1191,0 miljoen EUR (of 46,84 EUR per aandeel)

Balans (per 30.09.2016)

 • Balanstotaal: 1263,1 miljoen EUR

 • Investeringsportefeuille: 895,4 miljoen EUR

 • Nettokaspositie: 349,6 miljoen EUR

Investeringen

 • Totale investeringen (op balans): 116,0 miljoen EUR (128,7 miljoen EUR inclusief co-investeringsfondsen).

Desinvesteringen

 • Totale verkoopopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 341,8 miljoen EUR (642,5 miljoen EUR inclusief co-investeringsfondsen).

 • Opbrengsten van de desinvesteringen: 26,7% boven hun waarde in het eigen vermogen per 31 maart 2016.

Dividend

 • Gimv streeft ernaar om zijn huidig dividendbeleid verder te zetten