Sterke resultaten bevestigen strategie van waardecreatie door groei Sterke resultaten bevestigen strategie van waardecreatie door groei Sterke resultaten bevestigen strategie van waardecreatie door groei

Sterke resultaten bevestigen strategie van waardecreatie door groei

Corporate
  • De mooie groeiprestaties van onze bedrijven en de waarde-realisatie via exits resulteren in een sterk portefeuillerendement van 13,3% in de eerste jaarhelft
  • Aangehouden groei van de portefeuille tot meer dan 1,6 miljard EUR
  • Nettowinst van meer dan 150 miljoen EUR doet eigenvermogenswaarde per aandeel stijgen tot 51,3 EUR

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere over deze halfjaarresultaten:

“De eerste helft van het lopende boekjaar bewijst opnieuw het succes van onze strategie van waardecreatie door groei. Na een voorzichtig herstel in de tweede helft van het voorbije jaar realiseren onze bedrijven opnieuw een sterke groei in het eerste semester van 2023. Eens te meer vervullen ze hun rol als trekker en innovator van onze economie. Dankzij dalende inputprijzen kunnen onze bedrijven een dubbelcijferige stijging van hun winstgevendheid voorleggen. Gimv heeft daarnaast belangrijke meerwaarden gerealiseerd via exits in uitdagende marktomstandigheden. We plukken hiermee de vruchten van een succesvolle executie van onze groeistrategie.

Het sterke portefeuilleresultaat levert een belangrijke nettowinst op, waardoor het eigen vermogen van Gimv aangroeit tot meer dan EUR 51 per aandeel.