Trading update Trading update Trading update

Trading update

Corporate

Gimv heeft tijdens de voorbije weken contractuele afspraken gemaakt omtrent de mogelijke verkoop van een aantal portefeuillebedrijven, waaronder Coolworld (Sustainable Cities, NL), GPNZ (Healthcare, DE) en Impact (Consumer, BE). Over enkele weken zal daarenboven de verkoop van een 4de participatie worden aangekondigd.

Een aantal van deze transacties zijn nog onderhevig aan bepaalde voorwaarden tot de finale closing kan worden afgerond. Eventuele verdere communicatie over de individuele dossiers wordt afgestemd met de betrokken partijen.

Wanneer deze transacties finaal zullen worden uitgevoerd, zullen ze een gezamenlijke positieve impact hebben op de cash-positie van ruim EUR 250m en op het portefeuilleresultaat voor het lopende boekjaar van ruim EUR 100m (of ong. EUR 4 per aandeel).

Meer details en een volledigere update over de activiteiten van Gimv en de evolutie van de portefeuille zullen worden verschaft in de geplande communicatie van de halfjaarcijfers op 23 november 2023 met betrekking tot de volledige eerste helft van het boekjaar 2023-2024.