Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed

Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed

Corporate

Vandaag heeft de gewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 36,42% van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (9.261.101 aandelen). De AV stelde het brutodividend (coupon nr.22) vast op 2,45 EUR bruto per aandeel (netto 1,8375 EUR).

Gimv betaalt over het boekjaar 2014-2015 een brutodividend van 2,45 EUR per aandeel (netto 1,8375 EUR)

Gimv realiseert over het boekjaar 2014-2015 een nettowinst (deel groep) van 136,0 miljoen EUR (5,35 EUR per aandeel). De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2014-2015 een brutodividend van 2,45 EUR (netto 1,8375 EUR) per aandeel uit te keren. Dit brengt het brutodividendrendement op de slotkoers van het aandeel van het boekjaar 2014-2015 op 5,8%.

Dit dividend zal betaalbaar worden gesteld op 1 juli 2015. Als hoofdbetaalagent voor de betaling van het dividend over boekjaar 2014-2015 werd aangeduid: KBC Bank, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2014-2015 goedgekeurd en verleende de AV kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 2015. De AV keurde eveneens de herbenoeming goed van volgende bestuurders: de heer Urbain Vandeurzen (tot 2019) en de heer Marc Descheemaecker (tot 2019). Daarnaast keurde de AV de benoeming goed van volgende nieuwe bestuurders: mevrouw Brigitte Boone (tot 2019), mevrouw Hilde Laga (tot 2019) en de heer Karel Plasman (tot 2019).

Financiële kalender

  • Ex-date dividend boekjaar 2014-2015 (coupon nr.22)                                                                    29 juni 2015
  • Record-date dividend boekjaar 2014-2015 (coupon nr.22)                                                            30 juni 2015
  • Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2014-2015 (coupon nr.22)                                                     1 juli 2015
  • Business update eerste kwartaal boekjaar 2015-2016 (periode 01/04/2015-30/06/2015)         16 juli 2015
  • Halfjaarresultaten boekjaar 2015-2016 (periode 01/04/2015-30/09/2015)                     19 november 2015