Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed

Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed

Corporate

Vandaag heeft de gewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 36,97% van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (9.137.207 aandelen). De AV stelde het brutodividend (coupon nr.21) vast op 2,45 EUR bruto per aandeel (netto 1,8375 EUR). Bovendien nam de AV ook kennis van het keuzedividend en de modaliteiten.

Gimv betaalt over het boekjaar 2013-2014 een brutodividend van 2,45 EUR per aandeel (netto 1,8375 EUR).

Gimv realiseert over het boekjaar 2013-2014 een nettowinst (deel groep) van 15,0 miljoen EUR. De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2013-2014 een brutodividend van 2,45 EUR (netto 1,8375 EUR) per aandeel uit te keren onder de vorm van een keuzedividend. Dit brengt het brutodividendrendement op de slotkoers van het aandeel van het boekjaar 2013-2014 op 6,6%.

Vanaf 2 juli 2014 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn dividend in te brengen in het kapitaal van Gimv tegen de volgende voorwaarden :

  • Inbreng t.b.v. het nettodividend: 1,8375 EUR per coupon nr. 21.
  • Inbrengverhouding: 18 coupons nr. 21 (ISIN BE6267364972) per nieuw aandeel.
  • Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 33,075 EUR, of een korting van 8,8% versus de slotkoers van 24 juni 2014, na aftrek van het brutodividend.
  • Inbrengperiode: van 2 tot en met 25 juli 2014, 16 uur.
  • Levering van de nieuwe aandelen: 1 augustus 2014.
  • Deelname in de resultaten: voor het volledige boekjaar 2014-2015 dat aanving op 1 april 2014.

Aandeelhouders die geen keuze kenbaar maken, zullen het nettodividend vanaf 1 augustus 2014 automatisch in geld ontvangen. Centralisator: KBC Securities.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2013-2014 goedgekeurd en verleende de AV kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 2014. De AV keurde eveneens de herbenoeming goed van volgende bestuurders: mevrouw Christ’l Joris (tot 2016), mevrouw Sophie Manigart (tot 2016), de heer Bart Van Hooland (tot 2016) en de heer Dirk Boogmans (tot 2018). Daarnaast keurde de AV de benoeming goed van volgende nieuwe bestuurders: de heer Luc Missorten (tot 2018) en de heer Marc van Gelder (tot 2018).