Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed

Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed

Corporate

Vandaag heeft de gewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 39,02 % van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (9.042.647 aandelen). De AV stelde het brutodividend (coupon nr.19) vast op 2,45 EUR bruto per aandeel (netto 1,8375 EUR). Bovendien nam de AV ook kennis van het keuzedividend en de modaliteiten.

Gimv betaalt over het boekjaar 2011-2012 een brutodividend van 2,45 EUR per aandeel (netto 1,8375 EUR)

Gimv realiseert over het boekjaar 2011-2012 een nettoverlies (deel groep) van -21,9 miljoen EUR. De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2011-2012 een brutodividend van 2,45 EUR (netto 1,8375 EUR) per aandeel uit te keren onder de vorm van een keuzedividend. Dit brengt het brutodividendrendement over de gemiddelde beurskoers van het boekjaar 2011-2012 op 6,3%.

Vanaf 4 juli 2012 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn dividend in te brengen in het kapitaal van Gimv tegen de volgende voorwaarden :

Inbreng t.b.v. het nettodividend: 1,8375 EUR per coupon nr. 19. Inbrengverhouding: 17 coupons nr. 19 per nieuw aandeel. Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 31,2375 EUR, of een korting van 11,75% versus de slotkoers van 26 juni 2012 na aftrek van het brutodividend. Inbrengperiode: van 4 tot en met 27 juli 2012, 16 uur. Levering van de nieuwe aandelen: 3 augustus 2012. Deelname in de resultaten: voor het volledige boekjaar 2012-2013 dat aanving op 1 april 2012. Aandeelhouders die geen keuze kenbaar maken, zullen het nettodividend vanaf 3 augustus 2012 automatisch in geld ontvangen. Centralisator: KBC Securities.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2011-2012 goedgekeurd. Tevens verleende de AV kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 2012.