Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Goedkeuring van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Goedkeuring van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Goedkeuring van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel

Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Goedkeuring van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel

Corporate

Vandaag heeft de gewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 38,62% van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (9 820 417 aandelen). De AV stelde het brutodividend (coupon nr. 25) vast op 2,50 EUR bruto per aandeel (netto 1,75 EUR).

Gimv realiseert over het boekjaar 2017-2018 een nettowinst (deel van de groep) van 107,1 miljoen EUR (4,21 EUR per aandeel). De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2017-2018 een brutodividend van 2,50 EUR (netto 1,75 EUR) per aandeel uit te keren. Dit brengt het brutodividendrendement op de slotkoers van het aandeel per 31 maart 2018 op 5,1%.

Dit dividend zal betaalbaar worden gesteld op 4 juli 2018. Als hoofdbetaalagent voor de betaling van het dividend over boekjaar 2017-2018 werd aangeduid: KBC Bank, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Daarnaast aanvaardde de AV eveneens het voorstel om over het boekjaar 2017-2018 een gecategoriseerde winstpremie aan de Belgische werknemers toe te kennen voor een totaalbedrag van 1,04 miljoen EUR, als onderdeel van de jaarlijkse variabele vergoeding.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2017-2018 goedgekeurd en verleende de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 2018.

De AV keurde de herbenoeming goed van de heer Luc Missorten alsook de verlenging van het mandaat van de heer Bart Van Hooland, beide als onafhankelijk bestuurder. Daarnaast bevestigde de AV de coöptatie van de heer Frank Verhaegen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en benoemde ze de heer Johan Deschuyffeleer als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap in opvolging van mevrouw Sophie Manigart, van wie het mandaat afliep.

 

Financiële kalender

  • Ex-date dividend boekjaar 2017-2018 (coupon nr. 25): 2 juli 2018
  • Record date dividend boekjaar 2017-2018 (coupon nr. 25): 3 juli 2018
  • Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2017-2018 (coupon nr. 25): 4 juli 2018
  • Business update eerste kwartaal boekjaar 2018-2019 (periode 01/04/2018-30/06/2018): 19 juli 2018
  • Halfjaarresultaten boekjaar 2018-2019 (periode 01/04/2018-30/09/2018): 22 november 2018