Vlaamse tandzorg staat voor grote uitdagingen - Benedenti wil tandzorgmodel van moderne multidisciplinaire groepspraktijk uitbreiden in gans Vlaanderen Vlaamse tandzorg staat voor grote uitdagingen - Benedenti wil tandzorgmodel van moderne multidisciplinaire groepspraktijk uitbreiden in gans Vlaanderen Vlaamse tandzorg staat voor grote uitdagingen - Benedenti wil tandzorgmodel van moderne multidisciplinaire groepspraktijk uitbreiden in gans Vlaanderen

Vlaamse tandzorg staat voor grote uitdagingen - Benedenti wil tandzorgmodel van moderne multidisciplinaire groepspraktijk uitbreiden in gans Vlaanderen

Portefeuille

Herentals-Antwerpen, 16 december 2015, 7u.30 - De Vlaamse tandzorg staat de komende jaren voor heel wat uitdagingen: vergrijzing van het tandartsenkorps, een tekort aan afstuderende tandartsen, tal van ontwikkelingen op technisch en wetenschappelijk gebied en geëvolueerde verwachtingen van zowel patiënten, jonge tandartsen als de maatschappij in zijn geheel. Benedenti, één van de grootste multidisciplinaire groepspraktijken in Vlaanderen, wil op die tendensen inspelen door zijn visie en concept gradueel aan te bieden in Vlaanderen. Om die ambitie waar te maken, kan het rekenen op de investeringsmaatschappij Gimv. De middelen die  Gimv verstrekt zal Benedenti gebruiken om verdere partnerships aan te gaan met andere tandartspraktijken, nieuwe groepspraktijken te ontwikkelen en in de nieuwste technologie te blijven investeren.

Scharniermoment voor de Vlaamse tandzorg
“De Vlaamse tandzorg staat voor heel wat uitdagingen. Dit is het uitgelezen moment om de huidige manier van werken in vraag te stellen”, klinkt het bij Rik Claes, oprichter van Benedenti en nog steeds actief als tandarts, vooral in parodontologie en implantologie.

1. Nijpend tekort aan tandartsen
De Vlaamse tandzorg staat voor een scharniermoment: er is een generatiewissel ingezet. 64% van de Vlaamse tandartsen is vandaag ouder dan 50 jaar. Bovendien is er een groot tekort aan afstuderende tandartsen. Gemiddeld studeren, mede door het verplichte ingangsexamen, slechts een tachtigtal jonge tandartsen per jaar af. Een aanzienlijk deel daarvan gaat dan nog eens specialiseren en 5 à 10% zijn buitenlandse studenten die na hun studie terugkeren naar hun thuisland. Die combinatie zorgt ervoor dat het aantal tandartsen per inwoner de komende jaren sterk zal dalen. “Het tandartsenkorps is aan het vergrijzen. Bovendien eist de jonge generatie tandartsen een zekere flexibiliteit en een goede work-life balance”, aldus Claes. “Dat zijn allemaal factoren waar we als sector rekening mee moeten houden.”

2. Veranderende verwachtingen van de patiënt en opmars van nieuwe technologieën
“We stellen vast dat de moderne patiënt een model wil waarin alle vormen van behandeling zich onder één dak bevinden: van preventie tot gespecialiseerde zorg. Hij verwacht bovendien een hoogkwalitatieve service, ondersteund door de nieuwste technologieën en dat alles aan een transparante en correcte prijs”, geeft Claes zijn visie. Nieuwe innovatieve technologieën, zoals intraoraal scannen, 3d-radiologie, 3d-printen en alle mogelijk cad/cam-systemen, zijn dure investeringen die individuele tandartsen moeilijk alleen kunnen bekostigen, maar die voor een groepspraktijk wel haalbaar zijn.

Toegevoegde waarde van ondersteunend hulppersoneel
Met de verdere uitbouw van Benedenti wil Rik Claes met zijn team een antwoord bieden op deze uitdagingen. Onder andere Groot-Brittannië en Nederland dienen als voorbeeld. “Doorheen de jaren volgde ik heel wat cursussen in Nederland met een totaal andere setting en waar hulppersoneel een enorm toegevoegde waarde biedt. Bovendien waren teampraktijken met alle specialismen onder één dak toen al meer regel dan uitzondering.Door verschillende specialisten te verzamelen in één team kan er veel efficiënter worden gewerkt. Er is immers voor ieder probleem een specialist beschikbaar. Door bovendien alle ondersteunende taken en diensten (zoals bijvoorbeeld facturatie, aankoop en optimalisatie van de stoel-, balie- en omloopassistentie) te centraliseren bij een praktijkmanager kunnen onze tandartsen zich volledig concentreren op waar ze het beste in zijn: de best mogelijke tandzorg bieden voor iedere patiënt.”

Organiseren, consolideren en verder professionaliseren noodzakelijk
Gimv verwerft een substantieel belang in Benedenti en stelt de nodige middelen ter beschikking voor de verdere groei. “Dankzij de inbreng van Gimv zullen we met Benedenti verder kunnen groeien in Vlaanderen.We zullen het verse kapitaal gebruiken om samen met onze partners onze structuur en groep uit te bouwen, nieuwe groepspraktijken te ontwikkelen waar nodig en in de nieuwste technologie blijven investeren”, aldus Claes.

De uitrol en het verder professionaliseren van de moderne multidisciplinaire groepspraktijk is noodzakelijk willen we betaalbare en hoogkwalitatieve preventie en zorg blijven aanbieden. Rik Claes was hierin altijd al één van de pioniers. Benedenti staat voor een professionele organisatie, een sterke cultuur met gedreven tandartsen en medewerkers ondersteund door ervaren praktijkmanagers. Zo hoeven hun tandartsen zich enkel te concentreren op het medische aspect.”, duidt Dr. Peter Byloos, Partner binnen het Health & Care team van Gimv de investering in Benedenti.

Gimv beschikt over een team van specialisten op het vlak van de gezondheidszorg dat de uitdagingen van de Vlaamse zorg erkent. Met hun Health & Care fonds investeert Gimv in mature gezondheidszorg en innovatieve concepten in de zorgsector. Na investeringen in Nederland en Frankrijk is Gimv verheugd ook de eerste Vlaamse investering te kunnen aankondigen. “Gimv heeft een historiek als strategische partner voor bedrijven met een visie voor groei, professionalisering en waardecreatie en wij ondersteunen dan ook graag de ambitie van Benedenti om een moderne multidisciplinaire tandzorg in gans Vlaanderen te ontwikkelen.”, besluit Bart Diels, Managing Partner, Gimv Health & Care.