ESG

Duurzaam ondernemen maakt onze bedrijven klaar voor de toekomst

Maatschappelijke uitdagingen en trends vormen het fundament van onze platformorganisatie en investeringsbenadering.
Ondernemingen die duurzame oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat of vergrijzing, hebben ongetwijfeld een stevige startbasis.

ESG bij Gimv in een notedop

De kern van de ESG-aanpak van Gimv bestaat uit 2 pijlers:

  • Gimv als een verantwoorde onderneming: omvat de directe ecologische voetafdruk van Gimv, de rol van Gimv als verantwoordelijke werkgever, en de mate waarin Gimv de principes van deugdelijk bestuur en bedrijfsethiek toepast.
  • Gimv als een verantwoorde investeerder: heeft betrekking op de manier waarop Gimv ESG integreert in de verschillende fasen van het investeringsproces.

Alle componenten van beide pijlers sluiten naadloos aan bij het referentiekader van de UN Sustainable Development Goals (SDGs). Sinds 1 april 2021 is Gimv officieel lid geworden van de UN-Principles for Responsible Investment (PRI). 

Wens je meer te weten over onze ESG-aanpak? Raadpleeg dan onze policy rond verantwoord investeren.

SDG overview goals
PRI Signatory

 

ESG in praktijk: voorbeelden uit onze portfoliobedrijven

ESG rating

Om Gimv een actieve dialoog en interactie met ESG-ratingbureaus aan te gaan, heeft Gimv in 2021 voor het eerst samen met Sustainalytics een uitgebreide ratingoefening uitgevoerd, die uiteindelijk resulteerde in een ESG-rating voor Gimv van 11.1, wat een laag ESG-risico vertegenwoordigt. Wilt u meer weten? Lees dan het Sustainalytics Summary ESG Risk Rating Report. (EN)

Gimv is er trots op te zijn erkend als industriële en regionale ESG-topper uit meer dan 4.000 bedrijven die wereldwijd door Sustainalytics werden beoordeeld.

 

ESG Top Rated 2

Sustainable finance framework: duurzaamheid opnemen in de financiering van Gimv

In februari 2021 ontwikkelde Gimv het Gimv Sustainable Finance Framework waarmee het duurzame financiering kan aantrekken die Gimv in staat stelt om zijn financieringsbeleid af te stemmen op zijn strategie als duurzame private equity-investeerder. De afstemming van dit kader met de ICMA 2018 Green Bond Principles, de 2020 Social Bond Principles, de 2018 Sustainability Bond Guidelines en de LMA 2020 Green Loan Principles werd gevalideerd door Sustainalytics via een second party opinion.

In het perspectief van de klant

Gimv werd onlangs geïnterviewd door Linklaters n.a.v. de recente inaugurele uitgifte van zijn duurzame obligatie en hoe duurzaamheid PE in het algemeen beïnvloedt.

Portret Vincent Van Bueren

ESG Contact

De coördinatie van deze ESG-strategie is toevertrouwd aan de Gimv Compliance & ESG Office die best geplaatst is om een maximale interactie en wisselwerking tussen alle actoren, zowel binnen als buiten Gimv, te faciliteren en gepast rekenschap te verzekeren.