Belfius en Gimv schakelen versnelling hoger met infrastructuur joint-venture DG Infra Belfius en Gimv schakelen versnelling hoger met infrastructuur joint-venture DG Infra Belfius en Gimv schakelen versnelling hoger met infrastructuur joint-venture DG Infra

Belfius en Gimv schakelen versnelling hoger met infrastructuur joint-venture DG Infra

Ambitie om de komende vijf jaar 400 miljoen euro te investeren.

Sinds 2007 wist DG Infra zich op de kaart te zetten met 20 investeringen in zuivere infrastructuurinitiatieven of projecten met infrastructuurkenmerken en dit zowel in België als de ons omringende landen. Naast een bijkomende allocatie van de sponsors Gimv en Belfius, zullen ook additionele middelen worden aangetrokken bij externe investeerders wat het DG Infra-team moet toelaten om de komende vijf jaar 400 miljoen euro te investeren.

Midden 2007 vormden Gimv en Belfius, vanuit hun respectievelijke achtergrond als Europees private equity speler en marktleider in publieke en projectfinanciering, een joint-venture – DG Infra genaamd – om te investeren in infrastructuur en aanverwante activa. Dit omvat investeringen in publiek private samenwerkingsverbanden en andere kapitaalintensieve projecten en bedrijven in (veelal) gereguleerde of door lange termijncontracten onderbouwde activiteiten in sectoren zoals energie, transport, afval, communicatie, zorg en selectieve vastgoedprojecten, voornamelijk in de Benelux.

Op vandaag staat een Benelux-team van 9 investeringsprofessionals in voor het opsporen, de analyse en het beheer van de investeringen. Sinds de start van de joint-venture werden twee infrastructuurfondsen gelanceerd, DG Infra+ en DG Infra Yield, met een gezamenlijke investeringscapaciteit van 300 miljoen euro. Deze middelen zijn afkomstig van diverse pensioenfondsen, verzekeraars, financiële instellingen en andere institutionele investeerders en zorgen voor een bundeling van lokaal langetermijn-spaargeld richting voornamelijk lokale infrastructuurprojecten. De beide fondsen zijn ook zeer complementair, waarbij DG Infra+ voornamelijk ontwikkelingskapitaal ter beschikking stelt voor de realisatie van projecten met een zeker bouw- en ontwikkelingsrisico, terwijl DG Infra Yield eerder mikt op meer mature, cashflow-genererende infrastructuur- en vastgoedprojecten met infrastructuurkenmerken door een participatie in het kapitaal of middels achtergestelde leningen.

De portefeuille die werd uitgebouwd door DG Infra bestaat vandaag uit 20 participaties met een investeringskost van ongeveer 220 miljoen euro, verspreid over België, Nederland en Frankrijk. Hierbij werd een expertise opgebouwd in verschillende domeinen zoals Publiek Private Samenwerking of PPS (ring- en snelwegen, traminfrastructuur, diverse gevangenisprojecten, specifieke overheidsgebouwen), hernieuwbare energieprojecten (zonne-energie, on-shore en off-shore windparken, warmte-koudeopslag) en andere infrastructuur-activa (zorginfrastructuur, haveninfrastructuur, diensten-en bedrijvencentra, parkeergarages).

Gelet op de ervaring van de afgelopen jaren, hebben beide sponsors beslist om hun infrastructuur joint-venture verder uit te bouwen, waarbij DG Infra -complementair aan haar activiteit als fondsbeheerder- ook infrastructuurprojecten zal ontwikkelen met het oog op een latere valorisatie. Hierbij blijft DG Infra zich in de eerste plaats focussen op de Belgische en de Nederlandse markt. Daarnaast zullen de inspanningen in Frankrijk worden opgedreven en worden op termijn ook projecten in Duitsland niet uitgesloten. Bovenop een bijkomende allocatie van de sponsors, zal ook worden gekeken hoe additionele middelen van externe investeerders kunnen worden ingezet. Dit moet DG Infra de mogelijkheid geven om de komende 5 jaar 400 miljoen euro te investeren, waarbij net zoals voorheen wordt gemikt op investeringen in kapitaal of mezzaninefinanciering tussen de 5 en 50 miljoen euro. In functie van deze ambities, zal het investeringsteam verder worden uitgebreid.

Manu Vandenbulcke, Managing Director van DG Infra: “We zijn tevreden met de groei die we de voorbije jaren hebben gerealiseerd en verheugd met het vertrouwen dat Belfius en Gimv herbevestigen door de toewijzing van bijkomende investeringsmiddelen. De mobilisatie van private gelden voor de realisatie van infrastructuur in de meest ruime zin is immers een tendens die de voorbije jaren is toegenomen. DG Infra heeft de ambitie om een schakel te vormen tussen enerzijds de financieringsnoden van infrastructuurinitiatieven en anderzijds de mobilisatie van lange-termijn investeringsmiddelen, en dit bij voorkeur in partnership met industriële en operationele partners en publieke overheden.”

Dirk Gyselinck, lid van het directiecomité van Belfius Bank: “Met de versnelling van het partnership met Gimv, via de joint-venture DG Infra, bouwt Belfius voort op haar historische missie als financier van openbare investeringen en infrastructuur. Vanuit ons DNA als infrastructuurbank wensen we mee te werken aan de uitbouw van een sterke Belgische infrastructuurinvesteerder, zodat ook voor grote projecten de nodige middelen kunnen gevonden worden in België bij een lokale speler. Hiermee zullen we een meerwaarde kunnen bieden voor infrastructuurinitiatieven of projecten met infrastructuurkenmerken, bijvoorbeeld voor de verwachte investeringen inzake smart cities of duurzaamheid.”

Koen Dejonckheere, CEO van Gimv: “De afgelopen periode is het DG Infra-team erin geslaagd om uit te groeien tot een lokale referentie in een aantal domeinen zoals PPS, hernieuwbare energie en andere initiatieven met infrastructuurkenmerken. DG Infra treedt hierbij ook op als consolidator van langetermijn-investeringsmiddelen, waardoor in combinatie met de klassieke hefbomen van projectfinanciering belangrijke multiplicator-effecten kunnen worden gerealiseerd. Het belang van deze infrastructuurfranchise zal voor Gimv in de toekomst dan ook toenemen. Dit betekent dat er meer zal worden geïnvesteerd vanop de eigen balans, maar er ook een grotere bijdrage zal zijn van de infrastructuuractiviteiten tot het resultaat.”