Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,50 EUR per aandeel goed Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,50 EUR per aandeel goed Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,50 EUR per aandeel goed

Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,50 EUR per aandeel goed

Corporate

Vandaag heeft de gewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden.37,73% van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (9 594 203 aandelen). De AV stelde het brutodividend (coupon nr.24) vast op 2,50 EUR bruto per aandeel (netto 1,75 EUR).

Gimv realiseert over het boekjaar 2016-2017 een nettowinst (deel groep) van 131,9 miljoen EUR (5,19  EUR per aandeel). De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2016-2017 een brutodividend van 2,50 EUR (netto 1,75 EUR) per aandeel uit te keren. Dit brengt het brutodividendrendement op de slotkoers van het aandeel per 31 maart 2017 op 4,8%.

Dit dividend zal betaalbaar worden gesteld op 5 juli 2017. Als hoofdbetaalagent voor de betaling van het dividend over boekjaar 2016-2017 werd aangeduid: KBC Bank, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2016-2017 goedgekeurd en verleende de AV kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 2017.

De AV keurde de herbenoeming goed van de heer Koen Dejonckheere als gedelegeerd bestuurder. Daarnaast bevestigde de AV de coöptatie van mevrouw Manon Janssen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap en benoemde ze mevrouw An Vermeersch als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap in opvolging van mevrouw Christ’l Joris.