Verslag van de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders - Goedkeuring van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel in de vorm van een keuzedividend Verslag van de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders - Goedkeuring van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel in de vorm van een keuzedividend Verslag van de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders - Goedkeuring van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel in de vorm van een keuzedividend

Verslag van de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders - Goedkeuring van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel in de vorm van een keuzedividend

Corporate

Vandaag heeft de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 38,78% van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (9 861 458 aandelen). De AV stelde het brutodividend vast op 2,50 EUR bruto per aandeel (netto 1,75 EUR) in de vorm van een keuzedividend.

De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2019-2020 een brutodividend van 2,50 EUR (netto 1,75 EUR) per aandeel uit te keren in de vorm van een keuzedividend. Dit brengt het brutodividendrendement op de slotkoers van het aandeel per 23 juni 2020 op 4,7%.

Vanaf 1 juli 2020 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn dividend in te brengen in het kapitaal van Gimv tegen de volgende voorwaarden:

  • Inbreng t.b.v. het nettodividend: 1,75 EUR per dividendrecht.
  • Inbrengverhouding: 26 dividendrechten per nieuw aandeel.
  • Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 45,5 EUR, of een korting van 9,9% versus de slotkoers van 23 juni 2020, na aftrek van het brutodividend.
  • Inbrengperiode: van 1 tot en met 22 juli 2020, 15 uur.
  • Levering van de nieuwe aandelen: op of rond 28 juli 2020.
  • Deelname in de resultaten: voor het volledige boekjaar 2020-2021 dat aanving op 1 april 2020.

Aandeelhouders die geen keuze kenbaar maken, zullen het nettodividend vanaf 28 juli 2020 automatisch in geld ontvangen. Centralisator: KBC Securities.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2019-2020 goedgekeurd en verleende de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 2020.

De AV keurde voorts de herbenoeming goed van mevrouw Manon Janssen en de heer Bart Van Hooland als onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap.

Daarnaast werd de controlewijzigingsclausule zoals vervat in de contractuele voorwaarden van de obligatie-uitgiften van juni 2019 goedgekeurd alsook de voorgestelde hernieuwing van de machtigingen inzake toegestaan kapitaal en inkoop eigen effecten. Ten slotte werden de statuten van Gimv geactualiseerd in functie van het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV).

Financiële kalender Gimv

• Ex-date dividend boekjaar 2019-2020:  29 juni 2020
• Record date dividend boekjaar 2019-2020: 30 juni 2020
• Start keuzeperiode dividend 2019-2020: 1 juli 2020
• Einde keuzeperiode dividend 2019-2020: 22 juli 2020 – 15u
• Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2019-2020: 28 juli 2020
• Halfjaarresultaten boekjaar 2020-2021 (periode 01/04/2020-30/09/2020: 19 november 2020