Jaarverslag

Een sterk jaar dankzij ambitie en focus op groei

Lees er alles over in het jaarverslag 2017-2018.

Een actief 2017-2018

12

Nieuwe portfoliobedrijven

246

miljoen EUR aan investeringen

371

miljoen EUR aan desinvesteringen

Sterk portefeuilleresultaat

10 %

groei in omzet
en cashflow

16 %

rendement
op portefeuille

107

Miljoen EUR
jaarwinst